logo
logo
icon-arrow

nl

icon-arrow

Grachtenbak - CW adapter

Ref - 0,5 - 1,2 T

A

A'

A"

B

B'

B"

C

C'

C"

Inhoud watertank

Model

icon-breedte
icon-totale_breedte
icon-v_breedte
icon-buitenbreedte
icon-mech_zijdelings
icon-mech_diepte
icon-hydr_zijd
icon-mech_schuin
icon-hydr_verstelbaar
icon-zwaaihoek

L

icon-inhoud_afgetreken
icon-inhoud_met_top

Type

icon-hoogte
icon-klauw

LPM

icon-druk
icon-transmissie
icon-hamer
icon-werkdiepte
icon-werkbreedte
icon-max_tegendruk

HPM

icon-slagkracht
icon-max_kracht
icon-uitbreekkracht
icon-hydr_circuit_hamer
icon-compactlader
icon-kniklader
icon-verreiker
icon-graaf_laadcomb
icon-graafmachine

Min ⌀

Max ⌀

icon_last
Asset 11 M
Asset 21.5 M
Asset 32 M

#

icon-gewicht

CLASS

icon-afstand_tangen

NM_Kpa

icon-boortype
icon-tussenringen
icon-ringen
icon-tanden
icon-gaten
icon-turbine
icon-boor
icon-frontale_hoogte

01.ME.K0GR0600-CW00

600
32
32

01.ME.K0GR0700-CW00

700
38
37

01.ME.K0GR0800-CW00

800
44
39

01.ME.K0GR0600-CW05

600
32
37

01.ME.K0GR0700-CW05

700
38
40

01.ME.K0GR0800-CW05

800
44
44
Ref - 1,0 - 2,0 T

A

A'

A"

B

B'

B"

C

C'

C"

Inhoud watertank

Model

icon-breedte
icon-totale_breedte
icon-v_breedte
icon-buitenbreedte
icon-mech_zijdelings
icon-mech_diepte
icon-hydr_zijd
icon-mech_schuin
icon-hydr_verstelbaar
icon-zwaaihoek

L

icon-inhoud_afgetreken
icon-inhoud_met_top

Type

icon-hoogte
icon-klauw

LPM

icon-druk
icon-transmissie
icon-hamer
icon-werkdiepte
icon-werkbreedte
icon-max_tegendruk

HPM

icon-slagkracht
icon-max_kracht
icon-uitbreekkracht
icon-hydr_circuit_hamer
icon-compactlader
icon-kniklader
icon-verreiker
icon-graaf_laadcomb
icon-graafmachine

Min ⌀

Max ⌀

icon_last
Asset 11 M
Asset 21.5 M
Asset 32 M

#

icon-gewicht

CLASS

icon-afstand_tangen

NM_Kpa

icon-boortype
icon-tussenringen
icon-ringen
icon-tanden
icon-gaten
icon-turbine
icon-boor
icon-frontale_hoogte

01.ME.K1GR0800-CW05

800
57
52

01.ME.K1GR1000-CW05

1000
71
62

01.ME.K1GR1200-CW05

1200
86
71
Ref - 2,0 - 3,0 T

A

A'

A"

B

B'

B"

C

C'

C"

Inhoud watertank

Model

icon-breedte
icon-totale_breedte
icon-v_breedte
icon-buitenbreedte
icon-mech_zijdelings
icon-mech_diepte
icon-hydr_zijd
icon-mech_schuin
icon-hydr_verstelbaar
icon-zwaaihoek

L

icon-inhoud_afgetreken
icon-inhoud_met_top

Type

icon-hoogte
icon-klauw

LPM

icon-druk
icon-transmissie
icon-hamer
icon-werkdiepte
icon-werkbreedte
icon-max_tegendruk

HPM

icon-slagkracht
icon-max_kracht
icon-uitbreekkracht
icon-hydr_circuit_hamer
icon-compactlader
icon-kniklader
icon-verreiker
icon-graaf_laadcomb
icon-graafmachine

Min ⌀

Max ⌀

icon_last
Asset 11 M
Asset 21.5 M
Asset 32 M

#

icon-gewicht

CLASS

icon-afstand_tangen

NM_Kpa

icon-boortype
icon-tussenringen
icon-ringen
icon-tanden
icon-gaten
icon-turbine
icon-boor
icon-frontale_hoogte

01.ME.K2GR1000-CW05

1000
95
68

01.ME.K2GR1100-CW05

1100
104
74

01.ME.K2GR1200-CW05

1200
114
81
Ref - 3,0 - 4,5 T

A

A'

A"

B

B'

B"

C

C'

C"

Inhoud watertank

Model

icon-breedte
icon-totale_breedte
icon-v_breedte
icon-buitenbreedte
icon-mech_zijdelings
icon-mech_diepte
icon-hydr_zijd
icon-mech_schuin
icon-hydr_verstelbaar
icon-zwaaihoek

L

icon-inhoud_afgetreken
icon-inhoud_met_top

Type

icon-hoogte
icon-klauw

LPM

icon-druk
icon-transmissie
icon-hamer
icon-werkdiepte
icon-werkbreedte
icon-max_tegendruk

HPM

icon-slagkracht
icon-max_kracht
icon-uitbreekkracht
icon-hydr_circuit_hamer
icon-compactlader
icon-kniklader
icon-verreiker
icon-graaf_laadcomb
icon-graafmachine

Min ⌀

Max ⌀

icon_last
Asset 11 M
Asset 21.5 M
Asset 32 M

#

icon-gewicht

CLASS

icon-afstand_tangen

NM_Kpa

icon-boortype
icon-tussenringen
icon-ringen
icon-tanden
icon-gaten
icon-turbine
icon-boor
icon-frontale_hoogte

01.ME.K3GR1000-CW05

1000
145
105

01.ME.K3GR1100-CW05

1100
159
119

01.ME.K3GR1200-CW05

1200
174
121

01.ME.K3GR1300-CW05

1300
189
129
Ref - 4,5 - 6,0 T

A

A'

A"

B

B'

B"

C

C'

C"

Inhoud watertank

Model

icon-breedte
icon-totale_breedte
icon-v_breedte
icon-buitenbreedte
icon-mech_zijdelings
icon-mech_diepte
icon-hydr_zijd
icon-mech_schuin
icon-hydr_verstelbaar
icon-zwaaihoek

L

icon-inhoud_afgetreken
icon-inhoud_met_top

Type

icon-hoogte
icon-klauw

LPM

icon-druk
icon-transmissie
icon-hamer
icon-werkdiepte
icon-werkbreedte
icon-max_tegendruk

HPM

icon-slagkracht
icon-max_kracht
icon-uitbreekkracht
icon-hydr_circuit_hamer
icon-compactlader
icon-kniklader
icon-verreiker
icon-graaf_laadcomb
icon-graafmachine

Min ⌀

Max ⌀

icon_last
Asset 11 M
Asset 21.5 M
Asset 32 M

#

icon-gewicht

CLASS

icon-afstand_tangen

NM_Kpa

icon-boortype
icon-tussenringen
icon-ringen
icon-tanden
icon-gaten
icon-turbine
icon-boor
icon-frontale_hoogte

01.ME.K4GR1000-CW10

1000
183
119

01.ME.K4GR1100-CW10

1100
201
126

01.ME.K4GR1200-CW10

1200
220
135

01.ME.K4GR1300-CW10

1300
239
136

01.ME.K4GR1400-CW10

1400
258
151

01.ME.K4GR1500-CW10

1500
277
160
Ref - 5,0 - 8,0 T

A

A'

A"

B

B'

B"

C

C'

C"

Inhoud watertank

Model

icon-breedte
icon-totale_breedte
icon-v_breedte
icon-buitenbreedte
icon-mech_zijdelings
icon-mech_diepte
icon-hydr_zijd
icon-mech_schuin
icon-hydr_verstelbaar
icon-zwaaihoek

L

icon-inhoud_afgetreken
icon-inhoud_met_top

Type

icon-hoogte
icon-klauw

LPM

icon-druk
icon-transmissie
icon-hamer
icon-werkdiepte
icon-werkbreedte
icon-max_tegendruk

HPM

icon-slagkracht
icon-max_kracht
icon-uitbreekkracht
icon-hydr_circuit_hamer
icon-compactlader
icon-kniklader
icon-verreiker
icon-graaf_laadcomb
icon-graafmachine

Min ⌀

Max ⌀

icon_last
Asset 11 M
Asset 21.5 M
Asset 32 M

#

icon-gewicht

CLASS

icon-afstand_tangen

NM_Kpa

icon-boortype
icon-tussenringen
icon-ringen
icon-tanden
icon-gaten
icon-turbine
icon-boor
icon-frontale_hoogte

01.ME.K5GR1200-CW10

1200
269
177

01.ME.K5GR1300-CW10

1300
292
189

01.ME.K5GR1400-CW10

1400
315
202

01.ME.K5GR1500-CW10

1500
338
212

01.ME.K5GR1600-CW10

1600
362
224
Ref - 8,0 - 11,0 T

A

A'

A"

B

B'

B"

C

C'

C"

Inhoud watertank

Model

icon-breedte
icon-totale_breedte
icon-v_breedte
icon-buitenbreedte
icon-mech_zijdelings
icon-mech_diepte
icon-hydr_zijd
icon-mech_schuin