logo
logo
icon-arrow

nl

icon-arrow

Wettelijke vermeldingen

Deze website wordt beheerd door Attec International bvba, Ootsrozebekestraat 30, 8720 Markegem. BE 0447 522 663 RPR Kortrijk.

Algemeen

Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden. Attec International bvba behoudt zich het recht deze gebruiksvoorwaarden ten alle tijde aan te passen.

Verantwoordelijkheid

Attec International bvba en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit virussen, bugs, eender welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker aangewende infrastructuur, noch schade ontstaan uit eventuele storingen, onderbrekingen, ov fouten, evolutie, herstel, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbrekingen in telefoonnetwerk of de ermee verbonden netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van een derde gebruiker, evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van Attec International bvba. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat Attec International bvba elke verantwoordelijkheid afwijst betreffende het verlies gebrekkige bewaring van de gegevens verzonden door de gebruiker via de internetdiensten van deze website.

Juistheid der gegevens

Sommige op deze site geïllustreerde producten en onderdelen kunnen verschillen van de werkelijke uitvoering. Bepaalde illustraties of video's kunnen bedoeld zijn om een indruk te geven van de werking en kunnen hierbij andere versies, prototypes of opties weergeven. Bepaalde gegevens worden ter goede trouw verstrekt maar kunnen zijn gewijzigd door productieaanpassing bij Attec International bvba of onze leveranciers. Alle informatie die via deze website wordt verstrekt, is louter informatief bedoeld en kan Attec International bvba niet binden. Deze informatie kan te allen tijde worden aangepast, zonder voorafgaande kennisgeving noch verplichting.

Links

Eventuele links naar andere websites zijn puur informatief. Attec International bvba biedt geen enkele garantie omtrent toegang daartoe. De aanwezigheid van dergelijke links betekent niet dat Attec International bvba zich akkoord verklaart met de inhoud en Attec International bvba is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat van deze ander website zou kunnen worden gemaakt.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens met betrekking tot uw identificatie, worden verwerkt door Attec International bvba, voor het klantenbeheer en voor direct marketing doeleinden. U heeft het recht op raadpleging van uw eigen gegevens, op verbetering ervan en een recht van verzet op hun verwerking of coomunicatie met het oog op direct marketing.

Bevoegdheid

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website en op onderhavige Algemene Voorwaarden. Ingeval van betwistingen zullen enkel de rechtbanken van Kortrijk bevoegd zijn.

Intellectuele eigendom

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de presentatie, de inhoud, de merken en logos en alle informatie en gegevens weergegeven op deze site zijn beschermd door eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Attec International bvba en haar leveranciers. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, en elk gebruik voor commerciële doeleinden, op welke wijze ook, van de website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Attec International bvba. Het is evenzeer verboden om deze informatie te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden. De gebruiker erkent dat de website slechts bestemd is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.